(đang ở hà nội) MS:1375 Cao 1m75 – nặng 66kg – sn 97 – hàng to