MS:1376 Cao 1m7 – nặng 62kg – sn 92 – hàng to – mátxa tốt