MS:1379 Cao 1m8 – nặng 74kg – sn 93 – hàng to – mátxa tốt