MS:1382 Cao 1m77 – nặng 70kg – hàng to – mátxa tốt