MS:1384 Cao 1m8 – nặng 78kg – mátxa tốt – vui vẻ nhiệt tình