MS:1385 Cao 1m78 – nặng 73kg – hàng khủng – mátxa tốt