MS:1388 Cao 1m8 – nặng 77kg – trai thẳng – body vip