MS:1389 Cao 1m73 – nặng 66kg – sn 95 – hàng to đẹp – mátxa tốt