MS:1393 Cao 1m74 – nặng 58kg – sn 98 – hàng 18cm – mátxa tốt