MS:1395 Cao 1m72 – nặng 63kg – trai thẳng mình dây sn 2001 – hàng đại