MS:1396 Cao 1m75 – nặng 68kg – sn 2001 – hàng to – mátxa tốt