MS:1399 Cao 1m76 – nặng 65kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt