MS:1404 Cao 1m71 – nặng 65kg – 26 tuổi – hàng to – dâm nhiệt tình