MS:1405 Cao 1m72 – nặng 67kg – sn 94 – hàng to – massage tốt