MS:1407 Cao 1m75 – nặng 68kg – hàng to – mátxa giỏi