MS:1408 Trai miền tây sn 99 – Cao 1m72 – nặng 60kg – hàng to