MS:1410 Trai bắc mình dây – Cao 1m75 – nặng 65kg – sn 97 – khoai to