MS:1412 sinh viên Cao 1m72 – nặng 55kg – sn 99 – hàng to