MS:1413 Cao 1m74 – nặng 71kg – sinh viên sn 96 – hàng 17cm – massage tốt