MS:1415 Body gym trắng trẽo – Cao 1m73 – nặng 68kg – sn 93 – hàng to