MS:1416 Cao 1m73 – nặng 69kg – hàng 18cm – mátxa tốt