MS:1420 Cao 1m69 – nặng 64kg – sn 94 – massage tốt – hàng to