MS:1423 Cao 1m88 – nặng 80kg – sn 91 – hàng to dài