MS:1424 Cao 1m71 – nặng 65kg – sn 91 – hàng to – biết massage