MS:1425 Teen boy mình dây – Cao 1m76 – nặng 62kg – sn 98 – hàng to