MS:1427 trai mình dây Cao 1m69 – nặng 58kg – sn 99 – hàng to