MS:1430 Cao 1m82 – nặng 80kg – sn 95 – hàng 16cm – biết massage