MS:1431 Trai miền tây Cao 1m78 – nặng 65kg – chuyên top – biết massage – khoai to dài 19cm