MS:1433 Call boy Cao 1m75 – nặng 66kg – sn 93 – massage trị liệu phục hồi sức khoẻ