MS:1435 New boy Cao 1m73 – nặng 71kg – sn 93 – khoai to – biết masage – vui vẻ chiều khách