MS:1442 Cao 1m76 – nặng 62kg – sn 97 – hàng to – massage tốt