MS:1448 boy lông rậm Cao 1m76 – nặng 70kg – sn 95 – hàng to – biết massage