MS:1148 Cao 1m78 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng khủng


MS:1074 Cao 1m8 – nặng 75kg – hàng 17cm