MS:11 Cao 1m83 – nặng 74kg – 23 tuổi – hàng to


MS:1148 Cao 1m78 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng khủng


MS:1074 Cao 1m8 – nặng 75kg – hàng 17cm


MS:1115 Cao 1m73 – nặng 63kg – 20 tuổi – hàng 17cm


Thiên Cao 1m7 – nặng 65kg – 27 tuổi – hàng khủng


MS:02 Cao 1m7 – nặng 68kg – sn 96 – hàng 17cm