MS:1279 Cao 1m74 – nặng 64kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:01 Cao 1m68 – nặng 58kg – hàng 17cm – mátxa tốt