MS:1284 Cao 1m73 – nặng 62kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1263 Cao 1m7 – nặng 65kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt (Bottom)


MS:1015 Cao 1m7 – nặng 64 kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt